HPS


Iroplast

...je HPS (húževnatý polystyrén) zahraničnej výroby. Je to obľúbený materiál pre architektov, modelárov a i.
  • Hrúbky: 0,5mm; 1mm; 2 mm; 3mm; 4mm
  • Rozmer: 100 x66 cm
  • Farba: biela matná