System V - hliníkové tabuľky, V 150, V 20

Profil V 150 je určený pre prídverové tabuľky a profil V 20 pre väčšie orientačné tabule. Dodávajú sa
v striebornom eloxe.

...     Profil V 150
Prevedenie strieborný elox
Šírka profilu 150 mm
Šírka vloženého štítku 135 mm
Hrúbka vloženého štítku do 1,5 mm


...     Profil V 20
Prevedenie strieborný elox
Šírka profilu 20 mm
Šírka vloženého štítku x mm (podľa tabule)
Hrúbka vloženého štítku 5 mm