Plastové rámovacie profily....
  Po celom obvode
...
  Hore - dole
  Predávame niekoľko
  druhov plastových
  rámovacích profilov.

  Rozlišujeme profily
  na rámovanie
  po celom obvode
  a na rámovanie
  hore - dole.

 Rámovanie po celom obvode
 Na rámovanie po celom obvode sa používajú profily Caledonia. Predávame "U" profil na založenie 5mm hrubého
 materiálu (napr. Bienfang, Kapa a i ). Vonkajší rozmer profilu je cca 10 x 10 mm. Predávame vo farbe bielej,
 sivej a čiernej. (iné farby - volať predajňu).


...
  Zarámovaný obrázok
...
  Detail rohu
...
  Rez U profilom (5mm)

 Rámovanie hore - dole
 Na rámovanie hore-dole predávame Klemmfix lišty a G lišty. Klemmfix lišty sú určené na väčšie obrázky a hrubší
 papier (farba biela alebo čierna), G lišty sú určené na malé obrázky (rôzne farby).


...
  Klemmfix 36 (výška 36 mm)
...
  Klemmfix 18 (výška 18 mm)
...
  G lišty (výška cca 11 - 12 mm)