Rámový systém LGHliníkový jednoprofilový systém. Skladá sa z rohu a z profilov. Zo 4 rohov a profilov urezaných na požadovanú
dĺžku vieme vyrobiť tabule do exteriéru od 40x40 cm do 200 x 200 cm. Tabule môžu byť jednostranné
aj obojstranné. Rám sa štandardne dodáva z prírodného hliníka. LG roh  LG profil  Princíp tabule
roh profil tab

Ohýbaný roh tabule je vyrobený z toho istého profilu ako bok tabule.

Príklad aplikácie:

... .. ..


Ďalšie možnosti LG systému:
1./ Tabule z tohoto systému sa dajú vyrobiť aj bez oblých rohov.
2./ Dokážeme zabezpečiť aj rám tabule s oblými rohmi bez delenia (z jedného kusa). Pokial je rám tabule z jedného
     kusa, obvod tabule musí byť menší ako 200 cm.