LED svietenie

LED svietidlá /LED diody/ sú z hľadiska životnosti, výberu farieb, veľkosti a intenzity svietenia najvhodnejším
riešením pre aplikácie v reklame. Predávame LED moduly, dva typy LED pásikov /strip pásiky/ a príslušenstvo.


LED modul
Samostatný modul obsahujúci 2 - 4 vysokosvietivé LED diody. Moduly sú vzájomne prepojené drôtikmi.

... ... ...
 LED modul  Princíp svietenia  Aplikácia

LED pás čelný /strip/ Typ 1.
LEDky sú umiestnené na pásiku, ktorý je zároveň plošným spojom. Najmenší pásik má dĺžku cca 5cm
a obsahuje 3 LEDky. LEDky svietia v smere kolmom na pásik


... ... ...
 LED pás čelný  Princíp svietenia  Aplikácia

LED pás bočný /strip/ Typ 2.
Pásik plošného spoja je riešený obdobne ako Typ 1, len LEDky svietia v smere plochy pásika.

... ... ...
 LED pás bočný  Princíp svietenia  Aplikácia