Plastový informačný systém LASER


Popis systému Profily Fotogaléria malých tabuliek Fotogaléria veľkých tabuliek


Popis systému

LASER Vám rýchlo a elegantne pomôže vyriešiť informačný systém vo Vašej budove. Stačí vytlačiť na
tlačiarni meno nového pracovníka, vystrihnúť a vložiť do tabuľky!     ...


...
MIN 1
   150x70 mm      
MIN 2
   150x150 mm     
MIN 3
 150x180 mm    
     ...            ...            ...      
        MIN 4 ST
         na stôl...
       ...

               MAX 1
          280x150 mm
      ...        
MAX 2
290x220 mm
...               SUPER
   podľa Vašich požiadaviek...
    
...LASER je umelohmotný systém s metalizovaným povrchom, štandardne zlatý, strieborný a iné farby na
objednávku...

Skok na začiatok stránky...   ...