ALU OUTDOOR profily


Na obrázkoch sú rezy profilov s kódovým označením, podža ktorého nájdete profil v cenníku. ( napr 12P - pre
stojku 60mm )STOJKY - VERTIKÁLNE PROFILY


...

   kruhový jednodrážkový

  12P - priemer 60mm
  17P - priemer 90mm

...

  kruhový dvojdrážkový
  90 stupňov
  13P - priemer 60mm
  18P - priemer 90mm


...

  kruhový dvojdrážkovy
  60 stupňov
  14P - priemer 60mm...

  kruhový dvojdrážkovy
  180 stupňov
  18P - priemer 90mm


...

  kruhový štvordrážkový
  90 stupňov
  20P - priemer 90mm

...
  kruhový osemdrážkový
  45 stupňov
  31P - priemer 60mm

...
  DELTA jednodrážkový
 15P - 90x100mm

...
  osemhran jednodrážkový
  16P - 80x80mm

...

  obdĺžník jednodrážkový
  45P - 100x60mm
. . .


PRIEČNE PROFILY

...   29P - profil U-26 jednodrážkový
  pre dosky 4mm
...   30P - profil H-26 dvojdrážkový
  pre dosky 4mm
...   2P - profil U-46 jednodrážkový
  pre dosky 8mm
...   3P - profil H-60 dvojdrážkový
  pre dosky 8mm
...   5/F P - profil 100mm jednodrážkový
  pre 8mm
...   6P - profil 150 mm /bez drážky
  7P - profil 200 mm /bez drážky
  8P - profil 250 mm /bez drážky
  28P - profil 300 mm /bez drážky


ŠPECIÁLNE A DOPLNKOVÉ PROFILY

        ...
  25/C P - krycí CLIP
      ...
  24P - vyplňovací
   do drážky 8mm

         ...
  zásuvný redukčný
  4P - z 8mm na 4mm
  43P - z 8mm na 3mm
           ...
  33P - drážkový profil
  ( 10mm)

     ...

  41P - nástenný profil

...
  42P - deliaci
  nástenný profil

              ...


  35 P - zakončovací
  pre textové panely


...


  40P - LINEAL profil
   pre vlajkové aplikácie
      ...
  kazetový
  pre dosky 2mm
  36P - horizontálny
  37P - vertikálny

. . .


OSVETLOVACIE PROFILY

...
9P - RONDO osvetlovací profil
...
44P - CLASSIC osvetlovací profil