ALU OUTDOOR spájanie prvkov


... ... ...
 Klasický spoj zámkom vertikálneho profilu (nohy) a priečneho profilu.

... ... ...
 Použitie 8 mm dosky KOMATEX.Vertikálny a priečny profil majú 8 mm drážku.

... ... ...
 Použitie redukčného profilu vo vertikálnom profile (nohe) z 8 mm na 4 mm. Priečny profil 29P má dražku 4 mm.

... ... ...
 Redukcia z 8 mm na 4 mm použitá pre priečny profil 5FP s drážkou 8 mm.

... ... ...
 Spojenie doskového materiálu 10 mm s vertikálnym profilom (nohou) špeciálnym profilom 33P.